Rezultatul final al concursului organizat în data de 30.06.2016, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de referent, treaptă profesională debutant din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 7919/08.07.2016 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 30.06.2016, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de referent, treaptă profesională debutant din cadrul

Rezultatul final al concursului organizat în data de 30.06.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I, din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

  JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 7906 /08.07.2016   REZULTATUL final al concursului organizat în data de 30.06.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I, din cadrul

Rezultatul soluționării contestației la proba interviu din cadrul concursului privind ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de referent, treaptă profesională debutant din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară, probă desfășurată în data de 06.07.2016

JUDETUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisia de soluționare a contestațiilor Anexă la Procesul-Verbal nr. 7904/08.07.2016       REZULTATUL soluționării contestației la proba interviu din cadrul concursului privind ocuparea a 2