Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară

ANUNȚ             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef