Rezultatul soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise desfășurate în data de 14.01.2021

JUDETUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisia de soluționare a contestațiilor Anexă la Procesul-Verbal nr. 963/19.01.2021 REZULTATUL soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului contractual