Anunt privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești       Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

Rezulatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 15.04.2021

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 6312/07.04.2021 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 15.04.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Biroului