JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 18945/15.12.2015

 

 
REZULTATUL
selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Comunitară,
organizat în data de 22.12.2015

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Ciurezu Augustin Admis
2 Rădulescu Mihaela- Mariana Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 22.12.2015 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–    Afişat astăzi, 15.12.2015, ora 1600 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

Secretar Comisie Concurs
Georgescu Elena

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Comunitară, organizat în data de 22.12.2015