• cerere – document gasit aici: cerere dosar indemnizatie;
  • viză D.G.A.S.P.C. Argeş;
  • copie BI/ CI persoană cu handicap grav sau, după caz, certificatul de naştere al minorului cu handicap grav;
  • după caz, copie BI/CI părinte sau reprezentant legal, tutore sau curator, al persoanei adulte cu handicap;
  • decizia de pensionare a bolnavului (dacă este cazul);
  • dispoziţia de curatelă sau tutelă (dacă este cazul);
  • ancheta socială.

Leave a Reply