NR. 14341 /14.07.2022    

        ANUNŢ INDIVIDUAL

În temeiul art.47, alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis actul administrativ fiscal pentru contribuabilul:

Nr. crtNumele şi prenumele / denumirea contribuabiluluiDomiciliu Strada, bloc, scara, ap.Denumirea actului administrative- fiscal, nr. şi data actului
1DEACONESCU EFTIMIE CRISTIANPITESTI, STR. TEILOR, NR. 40BDISPOZITIA NR. 590/17.06.2022

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, Serviciul Beneficii Sociale şi Politici Familiale, situat în Piteşti, Bld. Republicii, nr. 117B, parter.

Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 14.07.2022.

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, ne puteţi contacta la sediul nostru sau la numărul de telefon 0372030420/interior 112.

            Director Executiv ,              Şef Serviciu Beneficii  Sociale si Politici Familiale,           Inspector,

                                                                              

NR. 14383 /14.07.2022    

PROCES VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

  14383 /14.07.2022

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Gorzko Mirela am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

            În acest sens s-a afişat în data de  14.07.2022 concomitent la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, din Piteşti, Bld. Republicii, nr. 117B, parter şi pe pagina de Internet www.dasp.ro, anunţul nr.14341 din data de 14.07.2022.

            Director Executiv ,      Şef Serviciu Beneficii  Sociale şi Politici Familiale ,    Inspector,

                                                                

Anunţul a fost retras în data de …………………………….

            Director Executiv ,          Şef Serviciu Beneficii  Sociale  şi Politici Familiale ,  Inspector,

                                                                 

Anunt individual si proces verbal iulie 2022