Concurs pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

  A N U N Ţ             Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD)

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.07.2019

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 11815/09.07.2019 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.07.2019,  pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator I  din