Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

JUDETUL  ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 23129/06.12.2022 REZULTATUL probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de

Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul- Verbal nr. 22532/23.11.2022 REZULTATUL verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru promovare în grad profesional

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisiile de concurs Nr. 22251/18.11.2022 REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială