Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară

ANUNȚ             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef

Rezultatul final al examenului organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 4144/26.02.2020 REZULTATUL final al examenului organizat în data de 24.02.2020,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul

Rezultatul interviului la examenul organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 3978/25.02.2020 REZULTATUL Interviului la examenul organizat în data de 24.02.2020,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 3942/24.02.2020 REZULTATUL probei scrise la examenul organizat în data de 24.02.2020,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară-cabinet medical de stomatologie

  A N U N Ţ             Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii Nr.117B, bl. D5B, parter , Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical  (PL) din cadrul