Rezultatul soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise desfășurate în data de 14.01.2021

JUDETUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisia de soluționare a contestațiilor Anexă la Procesul-Verbal nr. 963/19.01.2021 REZULTATUL soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului contractual

Anunt concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de referent, treaptă profesională IA din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

A N U N Ţ             Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de referent, treaptă profesională IA din cadrul Biroului