Anunț privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual – 31.10.2019

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești       Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.10.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare, din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexa la procesul verbal nr.17769/07.10.2019 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.10.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare, din

Rezultatul final al concursului organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 17116/01.10.2019 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului   de Îngrijire

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 19.09.2019 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.  16659/26.09.2019 REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 19.09.2019 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului 

Rezultatul final al concursului organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr.                  /                  2019 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD)

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.16232/20.09.2019 REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 16027/18.09.2019 REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIULUI PITEŞTI CONSILIUL LOCAL  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 15623/12.09.2019 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din