Examen de promovare în grad profesional pentru promovarea în funcția de: consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ – 1 post

ANUNŢ În conformitate cu prevederile art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti,

Rezultatul final al concursului organizat in data de 17.12.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal-SAM

JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 23322 / 30.12.2019 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 17.12.2019, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL)

Rezultatul final al concursului organizat in data de 12.12.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr.23215 /20.12.2019 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 2 posturi de îngrijitoare, 2 posturi de

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 16.12.2019

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 23161 / 19.12.2019 REZULTATUL Interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială

Rezultatul interviului la concursul organizat in data de 12.12.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 23019/18.12.2019 REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 2 posturi de îngrijitoare, 2 posturi de

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 17.12.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal-SAM

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIULUI PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.  23016/18.12.2019 REZULTATUL probei scrise la concursul organizat in data de 17.12.2019, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16.12.2019

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr 22917 / 17.12.2019                                                           REZULTATUL probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 12.12.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL  PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 22749/13.12.2019 REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și