Rezultatul final al examenului organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 4144/26.02.2020 REZULTATUL final al examenului organizat în data de 24.02.2020,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul

Rezultatul interviului la examenul organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 3978/25.02.2020 REZULTATUL Interviului la examenul organizat în data de 24.02.2020,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 3942/24.02.2020 REZULTATUL probei scrise la examenul organizat în data de 24.02.2020,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară-cabinet medical de stomatologie

  A N U N Ţ             Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii Nr.117B, bl. D5B, parter , Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical  (PL) din cadrul

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisia de concurs Nr. 2835/11.02.2020 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul organizat în data de 24.02.2020, de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut,

Examen de promovare în grad profesional pentru promovarea în funcția de: consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ – 1 post

ANUNŢ În conformitate cu prevederile art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti,

Rezultatul final al concursului organizat in data de 17.12.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal-SAM

JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 23322 / 30.12.2019 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 17.12.2019, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL)

Rezultatul final al concursului organizat in data de 12.12.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr.23215 /20.12.2019 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 2 posturi de îngrijitoare, 2 posturi de