Rezultatul final la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisiile de concurs Nr. 13775/13776/ 13777/ 07.09.2020 REZULTATUL final la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisiile de concurs Nr. 13670/13671/13672/03.09.2020 REZULTATUL probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisiile de concurs Nr. 13500/13501/13502/31.08.2020 REZULTATUL probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în data de 31.08.2020

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisiile de concurs Nr. 13157/13158/13159/ 24.08.2020 REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară

ANUNȚ             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef