1

Nr. ……………./………………2015

 

 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, face următorul anunț:

  • concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale, organizat pentru data de 06.01.2016, ora 1000 – proba scrisă și 11.01.2016 ora 1000 – inteviul, nu va mai avea loc.

 

                                            

 

 

                                                                                                             DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                                    ȘEF BIROU

                                                                                                                       Iancu Sorin                                                                                                    Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                                                                                                                                                                                         Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact. GE/2ex.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale – nu va mai avea loc