1

Parteneriat social-filantropic

 

I. PĂRȚILE

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu sediul în bulevardul I.C. Brătianu Nr. 56, tel: 0372030420, Email: dasp@dasp.ro, http://www.dasp.ro/ro_RO/, reprezentată prin Director: Sorin IANCU,

 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, cu sediul în aleea Negoiul nr. 2, Pitești, Argeș, România, Tel: 0248.211505 int. 24516 Fax: 0248.212091, http://www.jandarmeriaarges.ro/, reprezentat prin Inspector șef – Colonel   Marian STOICA,

 

Asociația Sportivă ,,Spider Sport,, Pitești, cu certificat de identitate sportivă nr. 0018768 și având ca număr de identificare din Registrul Sportiv nr. AG/F/00014/2004 cu sediul în Pitești, str. I.C. Brătianu bl. A4, sc. A4, ap. 34, reprezentata prin Director Rainea Alin,

 

  • ținând cont de cadrul legal din domeniul asistenței sociale,
  • considerând cooperarea în vederea organizării și dezvoltării serviciilor sociale principalul obiectiv în realizarea unui sistem eficient și transparent, care să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, pentru depășirea unor situații de dificultate,
  • reafirmând disponibilitatea instituțiilor de stat implicate și a asociației în vederea oferirii cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Femeii, persoanelor de sex feminin câte un mesaj de felicitare drept admirație însoțit de o floare,

au convenit următoarele:

 

II. OBIECTUL PARTENERIATULUI SOCIAL-FILANTROPIC

Art. 1. Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea Acțiunii ,,Un zambet, o floare,, acțiune care este dedicată persoanelor de sex feminin cu ocazia zilei de 8 Martie-ziua femeii. În cadrul acestei acțiuni, se dorește implicarea pensionarilor din cadrul celor două Cluburi din Pitești pe data de 8 Martie, aceștia alături de lucrători din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, de salariați ai Direcției de Asistență Socială precum și de voluntari ai Asociației Sportive ,,Spider Sport,, Pitești,, să ofere flori doamnelor și domnișoarelor și câte un mesaj de felicitare cu ocazia acestei zile minunate de primăvară.

 

III. DURATA COLABORĂRII

Art. 2. Prezentul parteneriat se încheie cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Femeii și se prelungeşte, prin acordul părţilor, cu clauze de revizuire, după caz.

 

 

IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII

 

Art. 3. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești desemnează un responsabil din cadrul unității în persoana domnișoarei Voiculeț Nicoleta-Cristina – Șef Serviciu Asistență Comunitară în vederea realizării colaborării.

 

Art. 4 În cadrul parteneriatului, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești se obligă:

a) De a face cunoscute specialiștilor din cadrul instituțiilor partenere obiectul de activitate precum și activitățile pe care să le poată desfășura în parteneriat;

b) Va sprijini demersurile partenerilor de a realiza această acțiune prin implicarea de specialiști și voluntari (pensionari și beneficiari ai adăposturilor de noapte) în vederea derulării activității de culegere de ghiocei și respectiv oferirea de flori doamnelor și domnișoarelor însoțite de câte un mesaj de felicitare cu ocazia acestei zile minunate de primăvară;

c) Va oferi sprijin și consultanță privind selectarea grupului țintă (femei) care vor face obiectul acestei acțiuni prin mijloace specifice;

d) De a-și asuma modul de selectare a grupului țintă;

e) De a promova prin toate mijloacele legale valorile voluntariatului și de a implica în Acțiunea ,,Un zambet, o floare,, voluntari, în limita timpului și disponibilității acestora în această acțiune specifică zilei de 8 Martie, care sa urmărească dezvoltarea abilităților și spiritului civic al acestora;

f) Va putea solicita ulterior celorlalți parteneri implicați să participe și la alte acțiuni de acest gen.

 

 

Art. 5 Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș desemnează un responsabil din cadrul unității în persoana domnului Plt. maj. Dogaru Dragoș în vederea realizării colaborării.

a) Va sprijini demersurile partenerilor de a realiza această acțiune prin implicarea de personal specializat (jandarmi) în vederea derulării activității, respectiv oferirea de flori doamnelor și domnișoarelor însoțite de câte un mesaj de felicitare cu ocazia acestei zile minunate de primăvară;

b) Va oferi sprijin și consultanță privind selectarea grupului țintă (femei) care vor face obiectul acestei acțiuni prin mijloace specifice;

c) Va asigura în cadrul Acțiunii ,,Un zambet, o floare,, procurarea de flori necesare desfășurării acestei acțiuni.

d) Va putea solicita ulterior celorlalți parteneri implicați să participe și la alte acțiuni de acest gen.

 

Art. 6. Asociația Sportivă ,,Spider Sport,, Pitești desemnează un responsabil din cadrul asociației în persoana domnului Director- Rainea Alin în vederea realizării colaborării.

a) Va sprijini demersurile partenerilor de a realiza această acțiune prin implicarea de voluntari (copii) în vederea derulării activității de oferire de flori doamnelor și domnișoarelor însoțite de câte un mesaj de felicitare cu ocazia acestei zile minunate de primăvară;

b) Va asigura în cadrul Acțiunii ,,Un zambet, o floare,, realizarea mesajelor de felicitare necesare desfășurării acestei acțiuni și procurarea de flori;

c) Va oferi sprijin și consultanță privind selectarea grupului țintă (femei) care vor face obiectul acestei acțiuni prin mijloace specifice;

d) Va putea solicita ulterior celorlalți parteneri implicați să participe și la alte acțiuni de acest gen.

 

 

V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Art. 7. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul parteneriat, cu efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele de mai sus.

 

VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII

Art. 8. Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării:

  1. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris;
  2. cazul de forţă majoră;
  3. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Parteneriat, situaţie în care partea lezată poate cere rezilierea unilaterală a acestuia.

 

VII. ALTE CLAUZE ALE DESFĂŞURĂRII COLABORĂRII

Art. 9. Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare a colaborării, se efectuează în scris sau telefonic.

 

VIII. CONFIDENŢIALITATEA

Art. 10. COLABORATORII, în conformitate cu interesele comune stipulate prin prezentul parteneriat, califică acest document ca informaţie confidenţială şi se obligă să nu pună la dispoziţie şi să nu permită examinarea parţială sau totală a acestuia de către terţe persoane, excepţie făcând organele ierarhic superioare.

 

IX. LITIGII

Art. 10. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului parteneriat de colaborare, se vor soluţiona pe cale amiabilă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul parteneriat social-filantropic în 3 (trei) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare colaborator.

 

 

 

Parteneriat social-filantropic