JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 18028/16.11.2018

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la concursul organizat în data de 15.11.2018, pentru ocuparea a 11 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Biță Claudia    75 puncte ADMIS
2 Berjoiu Mariana    69 puncte ADMIS
3 Iordache Petruța    65 puncte ADMIS
4 Mihăilescu Elena-Luminița    54 puncte ADMIS
5 Călinescu Ionela-Loredana    52 puncte ADMIS
6 Niță Laura-Ionica    52 puncte ADMIS
7 Bălașa Mihaela    44 puncte RESPINS
8 Gărăiman Georgeta     40 puncte RESPINS
9 Crăciun Ionela-Mădălina      35 puncte RESPINS
10 Curea Elena-Cristina      34 puncte RESPINS
11 Birthler Virginia-Loredana      33 puncte RESPINS
12 Drăghici Ionela-Mariana      28 puncte RESPINS
13 Anghel Adriana-Elena      25 puncte RESPINS
14 Păduraru Iulia-Mihaela      15 puncte RESPINS
15 Ilinca Mihaela      12 puncte RESPINS
16 Mincă Anca-Andrada                      ABSENT
17 Tache Steluța                       ABSENT

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 21.11.2018, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 16.11.2018, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultat proba scrisa educator puericultor