JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 7305/23.06.2016

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de referent, treaptă profesională debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Comunitară,

 organizat în data de 30.06.2016

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Borovină- Ciucă Antonia Admis
2 Buică Alina- Ioana Admis
3 Burlan Adrian Admis
4 Ciontîc Ilie- Cosmin Admis
5 Deaconescu Laura- Mihaela Admis
6 Diaconu Nicolae Admis
7 Ghidurea Monica Admis
8 Grama Iuliana Admis
9 Ladariu Sorina- Maria Admis
10 Mihai Ioana Admis
11 Mihăescu Gheorghe Admis
12 Niculescu Gavrilă Admis
13 Paraschiva Mihaela Admis
14 Popa Daniela Admis
15 Popa Marina- Melania- Cerasela Admis
16 Popescu Mihaela- Anca Admis
17 Radu Nicoleta- Ionica Admis
18 Rizea Anca- Elena Admis
19 Șelăvîrtea Amalia Admis
20 Teianu Else Admis
21 Teodoreci Narcis- Nicolae Admis
22 Zamfir Paraschiva Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 30.06.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

  • Afişat astăzi, 23.06.2016, ora 1230 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

Secretar Comisie Concurs

                                                                       Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat selectie dosare – concurs 30.06.2016 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de referent, treaptă profesională debutant