JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  11067/ 03.10.2016

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 10.10.2016

 pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de referent treaptă profesională II, din cadrul Biroului Personal, Juridic, Securitatea Muncii

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
 1. Stanciu Mircea-Octavian Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 10.10.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

  • Afişat astăzi, 03.10.2016, ora 1200, la sediul şi pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

 

 

 

Secretar Comisie de Concurs

Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

Rezultat selectie dosare pentru concursul din 10.10.2016