JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL PITESTI
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr. 1129 / 25.01.2016

 

 

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 18.01.2016,

pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar

din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj   probă scrisă  Punctaj interviu

 

Punctaj final Rezultat finalADMIS/

RESPINS

1. Necula Lucreția-Luminița 77,35 puncte 90,00 puncte 83.67 puncte ADMIS

NOTĂ:

           

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 25.01.2016, ora 12,30, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final al concursului organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară