JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.13068/30.07.2019

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 18.07.2019,

 pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator I

din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
  1 Ionescu Valentina 63,67 puncte 55,67 puncte 59,67 puncte ADMIS
  2 Vochin Alexandra- Daniela 22,84 puncte RESPINS
  3 Necula Alina- Mihaela ABSENT RESPINS

NOTĂ:          

         Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 30.07.2019, ora 1000,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Georgescu Elena

Rezultatul final al concursului organizat in data de 18.07.2019