JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 18.11.2020, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 3 posturi de îngrijitoare și 1 post de  administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Pentru postul de îngrijitoare:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
  1 Matei Cătălina-Alexandra 95 puncte 80 puncte 87,5 puncte ADMIS
  2 Chiriac Afrodita-Florenta 95 puncte 75 puncte 85  puncte ADMIS
  3 Ciobanu Felicia 89 puncte 65 puncte 77  puncte ADMIS
  4 Mirică Florică 39 puncte     RESPINS
  5 Dumitrescu Mariana 34 puncte RESPINS
  6 Pîrvu Mihaela 31 puncte RESPINS
  7 Bunea Maria 29 puncte RESPINS
  8 Mușat Florina-Daniela 28 puncte RESPINS
  9 Popescu Maria 27 puncte RESPINS
10 Enache Oneta 25 puncte RESPINS
11 Diaconescu Camelia-Mirela 22 puncte RESPINS
12 Niculoiu Doina 22 puncte RESPINS
13 Petria Camelia 19 puncte RESPINS
14 Tănase Florina-Crina 10 puncte RESPINS
15 Neagu Maria 9 puncte RESPINS
16 Avadanei Victoria 9 puncte RESPINS
17 Chisălău Andreea-Maria 6 puncte RESPINS
18 Costache Florica 6 puncte RESPINS
19 Dumitru Corina-Maria 6 puncte RESPINS
20 Durnea Cristina-Adela   ABSENT   RESPINS
21 Ghergu Angela-Ionica   ABSENT   RESPINS
22 Neagu Paula   ABSENT   RESPINS
23 Popa Georgeta   ABSENT   RESPINS
24 Sibicianu Ana-Maria   ABSENT   RESPINS
25 Stanciu Florina   ABSENT   RESPINS
26 Udrea Profira-Pușa   ABSENT   RESPINS
27 Zaidel Adriana-Cristina   ABSENT   RESPINS

Pentru postul de administrator I

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Ionescu Adriana Mihaela 67,5 puncte 92 puncte 79,75 puncte ADMIS
2 Barbu Marioara 37,5 puncte RESPINS

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 02.12.2020, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs                                                                  

                                                                                  Pașol Daniela

Rezultatul final al concursului organizat în data de 18.11.2020