JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 20569/07.12.2020

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 23.11.2020, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 SANDU ELENA-ADRIANA    93       puncte     62 puncte 77,50 puncte ADMIS
2 GĂRĂIMAN PAULA-RAMONA 65,50    puncte 66 puncte 65,75 puncte ADMIS
3 RECEANU MĂDĂLINA-ANCA 66,85    puncte 55 puncte 60,93 puncte RESPINS
4 SANDU MONICA-CREOLA 16,50    puncte RESPINS
5 BUCUR MAGDALENA 6    puncte RESPINS
6 VLAICU LARISA-MIHAELA 3   puncte RESPINS
7 DRĂGHICI ALEXANDRA-ELENA ABSENT RESPINS

        Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 07.12.2020, ora 1400, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisia de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al concursului organizat în data de 23.11.2020