JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 16488/07.11.2017

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 26.10.2017,

 pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de îngrijitoare și 1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

I. Pentru postul contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar):

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1. Turcescu Andrei- Claudiu 70 puncte 83 puncte 76,50 puncte ADMIS
2. Vîlcica Aurica- Florina 85 puncte 57 puncte 71 puncte RESPINS
3. Turcu Adriana 31,8 puncte RESPINS
4. Paraschivescu Costin 12 puncte RESPINS
5. Pribeagu Maria- Marinela 8 puncte RESPINS

 

II. Pentru posturile contractuale vacante de îngrijitoare:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1. Onica Maria- Valentina 77 puncte 86 puncte 81,50 puncte ADMIS
2. Preda Veronica- Cristiana 76 puncte 79 puncte 77,50 puncte ADMIS
 3. Iorga Mirela 61 puncte 81 puncte 71 puncte ADMIS
 4. Ragamentu Mariana 65 puncte 70 puncte 67,50 puncte ADMIS
 5. Popa Teodora- Victorița 52 puncte 71 puncte 61,50 puncte ADMIS
6. Grigore Adriana- Loredana 54 puncte 60 puncte 57 puncte RESPINS
 7. Encea Ana- Mirela 43 puncte RESPINS
 8. Boroi Elena 41 puncte RESPINS
 9. Floarea Cătălina- Larisa 41 puncte RESPINS
 10. Constantin Gabriela 40 puncte RESPINS
11. Neacșu Florentina 40 puncte RESPINS
 12. Stoica Doinița- Ionela 39 puncte RESPINS
 13. Mitișoi Florina- Alina 39 puncte RESPINS
14. Marinescu Florina- Daniela 35 puncte RESPINS
 15. Bîrleanu Luminița- Nina 32 puncte RESPINS
16. Zamfirescu Denisa- Cătălina 28 puncte RESPINS
 17. Din Daniela 28 puncte RESPINS
 18. Nedelea Nicoleta- Liana 20 puncte RESPINS
 19. Marin Florentina- Ionela 19 puncte RESPINS
20. Stoean Elena 14 puncte RESPINS
21. Răducu Elena 9 puncte RESPINS
 22. Niță Mihaela- Nicoleta ANULAT RESPINS
 23. Mocanu Mariana ABSENT RESPINS
 24. Păunescu Maria- Daniela ABSENT RESPINS
 25. Răduț Nicoleta- Mihaela ABSENT RESPINS
 26. Rusu Alisa- Elena ABSENT RESPINS
 27. Stroe Silvia- Mihaela ABSENT RESPINS

 

 

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 07.11.2017, ora 1200, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

SECRETAR

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 26.10.2017