JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 4144/26.02.2020

REZULTATUL

final al examenului organizat în data de 24.02.2020,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final ADMIS/ RESPINS
1 Nicolescu Gheorghe- Daniel 82 puncte 92 puncte 174 puncte ADMIS  

   Afisat astazi, 26.02.2020, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Georgescu Elena

Rezultatul final al examenului organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut