JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 4693/19.03.2019

 

 

 

REZULTATUL

 

Interviului la concursul organizat în data de 19.03.2019,

pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasă I, grad profesional superior,  din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj

interviu

Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Zamfir Ramona-Mariana 90  puncte ADMIS

 

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–    sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte;

–  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

  • Afişat astăzi, 19.03.2019 ora 1600 la sediul și pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar comisia de concurs

 Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul interviului la concursul organizat in data de 19.03.2019