JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 12222/29.08.2018

 

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de

22.08.2018, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare și 1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar)  din cadrul Centrului   de Îngrijire și  Educație Timpurie Creșe Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei interviului:

 

  1. Pentru postul vacant de muncitor calificat IV (bucătar):
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu

ADMIS/RESPINS

1 Pielaru Constanța  85 puncte ADMIS

 

  1. Pentru posturile vacante de îngrijitoare:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu

ADMIS/RESPINS

1 Floarea Cătălina-Larisa 78,67 puncte ADMIS
2 Drăgușin Elena 77 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 29.08.2018, ora 12,00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

 

Secretar

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 22.08.2018