JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de concurs

Anexă la Procesul-Verbal nr. 3253/25.02.2019

 

 

 

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 25.02.2019, pentru ocuparea pe durată determinată, respectiv până la data de 06.01.2021, cu timp parțial ( 4 h), a unui post contractual  de consilier psihologic, înființat în afara organigramei, în subordinea Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice, în vederea realizării obiectivelor eligibile în cadrul proiectului  „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu

ADMIS/RESPINS

1 Mărcușanu Eugen-Dragoș 97,67 puncte ADMIS

 

  NOTĂ:

           Conform Procedurii de recrutare aprobată prin Dispoziția nr. 24/17.01.2019 emisă de Primarul Municipiului Pitești:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 25.02.2019, ora 1400, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

 

 

 

Secretar comisie de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul interviului la concursul pt consilier psihologic din 25.02.2019