JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 252/10.01.2017

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 09.01.2017, pentru ocuparea

postului contractual vacant de economist, grad profesional debutant

și a postului contractual vacant de economist, grad profesional I

din cadrul Compartimentului Economic- Administrativ

al Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

  1. Pentru postul de economist, grad profesional debutant:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Tănase Luiza- Elena 36 puncte Respins
2 Sturzeanu Alexandra- Cătălina 30 puncte Respins
3 Păun Veronica- Ioana 29,33 puncte Respins
4 Sociu Flavia- Roxana 18 puncte Respins
5 Seiceanu Adriana Absent
6 Sitaru Casiana- Marina Absent
7 Stăncuțu Valentina Absent
8 Șimon Petru- Florentin Absent

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist, grad profesional I:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Ion Elena- Laura 13 puncte Respins

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 13.01.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 10.01.2017, ora 1000 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 09.01.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de economist, grad profesional debutant și a postului contractual vacant de economist, grad profesional I