JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 707/18.01.2016

 

 

 

REZULTATUL
 probei scrise la concursul organizat în data de 18.01.2016,
pentru ocuparea postului contractual vacant de masor
din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa

Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Albu Raul Adrian 82,5 ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

–    sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Proba practică se va susţine în data de 20.01.2016, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 18.01.2016, ora 1530 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs
Georgescu Elena

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară