JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 3942/24.02.2020

REZULTATUL

probei scrise la examenul organizat în data de 24.02.2020,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă    ADMIS/RESPINS
1 Nicolescu Gheorghe- Daniel      82 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Interviul se va susţine în data de 27.02.2020, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

            Afisat astazi, 24.02.2020, ora 1330 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Georgescu Elena

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut