JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 14754/28.12.2016

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 05.01.2017

 pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă, 1 post contractual vacant de administrator II și 6 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV ( bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de administrator I – ½ normă:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Dan Ageanina- Marcela Admis
2 Dogaru Elena- Rodica Admis
3 Dumitrache Maria- Camelia Admis
4 Nuță Marinela Admis
5 Oanță Camelia Admis
6 Spînu Aurora- Nicoleta Admis
7 Șerban Lavinia- Mariana Admis
8 Voinea Constanța Admis

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de administrator II:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Iliescu Marinela- Camelia Admis
2 Maria Ionela Respins Nu îndeplinește condițiile specifice privind vechimea în activități administrative
3 Necula Mihaela Admis
4 Păunescu Violeta Admis

 

 

 

 

 

 

  • Pentru posturile contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar):

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Dănălache Adriana Respins Nu îndeplinește condiția privind vechimea în activități specifice
2 Marinescu Camelia Respins Nu îndeplinește condiția privind vechimea în activități specifice
3 Mostrogan Ion

 

Admis

 

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 05.01.2017 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 28.12.2016, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

        Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 05.01.2017 pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă, 1 post contractual vacant de administrator II și 6 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV ( bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești