JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 22/03.01.2017

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.01.2017

 pentru ocuparea postului contractual vacant de economist, grad profesional debutant

și a postului contractual vacant de economist, grad profesional I

din cadrul Compartimentului Economic- Administrativ al

Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist, grad profesional debutant:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Păun Veronica- Ioana Admis
2 Seiceanu Adriana Admis
3 Sitaru Casiana- Marina Admis
4 Sociu Flavia- Roxana Admis
5 Stăncuțu Valentina Admis
6 Sturzeanu Alexandra- Cătălina Admis
7 Șimon Petru- Florentin Admis
8 Tănase Luiza- Elena Admis

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist, grad profesional I:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Ion Elena- Laura Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 09.01.2017 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 03.01.2017, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

                                                               Secretar Comisie Concurs

                                                                       Georgescu Elena

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.01.2017