JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                   

Anexa la Procesul Verbal nr. 22679/ 07.12.2021

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 13.12.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat III (bucătar)  din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
1Florea IulianADMIS
2Teiușeanu IoanaADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 13.12.2021 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 08.12.2021, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                             Secretar comisie de concurs

JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                   

Anexa la Procesul Verbal nr. 22680/07.12.2021

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 13.12.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
1Bolbea NicoletaADMIS
2Codău NiculinaADMIS
3Durcă Veronica – GabrielaADMIS
4Paloși Reta – GeorgianaADMIS
5Popa GeorgetaADMIS
6Popescu MariaADMIS
7Sibiceanu Ana-MariaADMIS
8Șerban Claudia – MelaniaADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 13.12.2021 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 08.12.2021, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                             Secretar comisie de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 13.12.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat III (bucătar) si a unui post de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești