JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 2582/13.02.2019

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 21.02.2019,

 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
 1. Badea Mariana- Simona Admis
 2. Băețică Georgeta Admis
 3. Boroi Elena Admis
 4. Breoiu Andreea- Cristina Admis
 5. Bunea Lina Admis
 6. Chiricioiu Mihaela Admis
 7. Chiriță Aurelia- Georgiana Admis
 8. Ciubotaru Ionica Admis
 9. Curelea Anca- Cristina- Elena Admis
 10. Deaconu Corina- Valentina Admis
 11. Dobre Marilena- Viorica Admis
 12. Dobrotă Mihaela- Alina Admis
 13. Dumbravă Elena Manuela Admis
 14. Georgescu Elena- Rodica Admis
 15. Ghinea Viorela Elena Admis
 16. Gică Elena- Daniela Admis
 17. Guță Elena Admis
 18. Ilinca Ana Admis
 19. Ion Ramona- Elena Admis
 20. Ionescu Cornelia Admis
 21. Ionescu Nicoleta- Nadia Admis
 22. Luță Elena- Nicoleta Admis
 23. Micu Florentina- Gabriela Admis
 24. Mocanu Mariana Admis
 25. Nedelea Nicoleta- Liana Admis
 26. Oprescu Valerica Admis
 27. Petre Mariana Admis
 28. Petria Florina- Camelia Admis
 29. Răduț Nicoleta- Mihaela Admis
 30. Sandu Elena Admis
 31. Stănescu Georgeta Admis
 32. Șerbănescu Elena- Denisia Admis
 33. Ștefan Valentina Admis
 34. Vișan Constanța Admis
 35. Vlad Florina- Ecaterina Admis
 36. Zamfirescu Victoria Respins Nu sunt echivalate și recunoscute actele de studii emise în Republica Moldova

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 21.02.2019 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești din Calea București nr. 2, Pitești, jud. Argeș  (Sala Multimedia).

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 13.02.2019, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro)

 

 

 

                                                                  Secretar Comisie Concurs

                                                                       Georgescu Elena

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat în data de 21.02.2019