JUDETUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 416/12.01.2017

 

 

 

REZULTATUL

soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise

din cadrul concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de economist, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Economic- Administrativ al

Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești,

probă desfășurată în data de 09.01.2017

 

Având în vedere contestația înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 326/11.01.2017, în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Decizia nr. 888/13.12.2016, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 12.01.2017, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj acordat în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestației

ADMIS/RESPINS

1 Tănase Luiza- Elena 36 puncte 33 puncte ADMIS

 

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 12.01.2017, ora 1140,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar

Georgescu Elena

 

 

 

 

REZULTATUL soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de economist, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Economic- Administrativ al Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești, probă desfășurată în data de 09.01.2017