Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale

  ANUNŢ     În conformitate cu prevederile HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr.

Rezultatul final al concursului organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr.1174/26.01.2016       REZULTATUL final al concursului organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență

Rezultatul final al concursului organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 1129 / 25.01.2016         REZULTATUL final al concursului organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 1063/22.01.2016         REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de Asistență Medicală Școlară-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 969/21.01.2016 REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 851/20.01.2016         REZULTATUL probei practice la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar, din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.706/18.01.2016       REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar,

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 707/18.01.2016       REZULTATUL  probei scrise la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul II ( expert romi) din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale, organizat în data de 27.01.2016

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 690/18.01.2016   REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul II ( expert

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de mediator sanitar și de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 238 /08.01.2016   REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de mediator