Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu, gradul II – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

      A N U N Ţ               Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu,