REZULTATUL soluționării contestației la proba interviu din cadrul concursului privind ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar), probă desfășurată în data de 09.05.2017

JUDETUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisia de soluționare a contestațiilor Anexă la Procesul-Verbal nr. 6614/11.05.2017       REZULTATUL soluționării contestației la proba interviu din cadrul concursului privind ocuparea a 5