REZULTATUL final al concursului organizat în data de 07.09.2017, pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr.12878/18.09.2017 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 07.09.2017, pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 11.09.2017 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 12865/18.09.2017 REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 11.09.2017 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul

REZULTATUL soluționării contestației la proba interviu din cadrul concursului privind ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești, probă desfășurată în data de 13.09.2017

JUDETUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisia de soluționare a contestațiilor Anexă la Procesul-Verbal nr. 12799/15.09.2017 REZULTATUL soluționării contestației la proba interviu din cadrul concursului privind ocuparea a 6 posturi contractuale vacante

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 07.09.2017, pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe – Pitești

  JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 12704/13.09.2017   REZULTATUL   interviului la concursul organizat în data de 07.09.2017,           pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11.09.2017, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.12577/12.09.2017       REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 11.09.2017, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de