REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 04.01.2018

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.   18950/21.12.2017     REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 04.01.2018  pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante