REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.01.2019, pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexa la procesul verbal nr. 20213/27.12.2018   REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.01.2019,  pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de

REZULTATUL final al examenului organizat în data de 17.12.2018, de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 20174/27.12.2018         REZULTATUL final al examenului organizat în data de 17.12.2018,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru