Rezultatul soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 09.01.2019

JUDETUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisia de soluționare a contestațiilor Anexă la Procesul-Verbal nr. 477/14.01.2019     REZULTATUL soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea a