Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 19.09.2019 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.  16659/26.09.2019 REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 19.09.2019 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului 

Rezultatul final al concursului organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr.                  /                  2019 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD)

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.16232/20.09.2019 REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 16027/18.09.2019 REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIULUI PITEŞTI CONSILIUL LOCAL  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 15623/12.09.2019 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL  PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 15610/12.09.2019 REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD)

Concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

A N U N Ţ             Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar