Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual – 31.10.2019

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesele-Verbale nr. 18951/18952/18953/18954/24.10.2019 REZULTATUL verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din

Rezultatul soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din 16.10.2019

JUDETUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisia de soluționare a contestațiilor Anexă la Procesul-Verbal nr. 18648/21.10.2019 REZULTATUL soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea a 3 posturi

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual – 31.10.2019

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești       Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.10.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare, din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexa la procesul verbal nr.17769/07.10.2019 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.10.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare, din

Rezultatul final al concursului organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 17116/01.10.2019 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului   de Îngrijire