Anunt concurs 17.12.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal

     Nr.                 /                    2019         A N U N Ţ             Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 28.11.2019

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexa la procesul verbal nr. 21052/21.11.2019 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 28.11.2019,  pentru ocuparea unui post contractual vacant de educator puericultor

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.10.2019

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesele-Verbale nr. 19605/19606/19607/19608/01.11.2019 REZULTATUL probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de