Anunt concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

A N U N Ţ             Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant

Anunt privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești       Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

Anunt reluare procedura concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară

ANUNȚ             Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești anunță reluarea procedurii