Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.12.2020

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIULUI PITEŞTI CONSILIUL LOCAL  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 20191/27.11.2020 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.12.2020, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale temporar vacante de educator

Rezultatul soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din 23.11.2020 din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD)

JUDETUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Comisia de soluționare a contestațiilor Anexă la Procesul-Verbal nr. 20093/26.11.2020 REZULTATUL soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 02.12.2020

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                     Anexa la Procesul Verbal nr. 19758/23.11.2020 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 02.12.2020,  pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale temporar vacante din

Anunt concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale temporar vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

A N U N Ţ             Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale temporar vacante de educator puericultor

Rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale organizat în data de 12.11.2020

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Nr.19408/18.11.2020 REZULTATUL final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,organizat în data