Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 17.05.2021 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de administrator I

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL  PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 8794/17.05.2021 REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 17.05.2021, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de administrator I din cadrul

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.05.2021

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                   Anexa la Procesul Verbal nr. 8455/11.05.2021 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.05.2021, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de

Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul- Verbal nr. 8127/05.05.2021 REZULTATUL verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual