Rezultatul selectiei dosarelor la concursul din 28.09.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator I

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                     Anexa la Procesul Verbal nr. 16933/22.09.2021 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 28.09.2021, pentru ocuparea  unui post contractual vacant de administrator I

Anunț anularea concursului de recrutare din data de 06.10.2021 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

ANUNŢ                 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld.Republicii, nr.117B, bloc D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, anunță anularea concursului de recrutare,  programat a se desfășura în data de 06.10.2021 – proba scrisă și în data

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

  A N U N Ţ                         Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Piteşti, Bld.Republicii, nr.117B, bloc D5B, parter, judetul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire

Anunt concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară: 1 post de administrator I si 1 post de muncitor calificat I – Adăpostul de Noapte Nord

A N U N Ţ Directia de Asistenta Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Piteşti, Bld.Republicii, nr.117B, bloc D5B, parter, judetul Argeș , organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară: 1 post