Rezultatul final al concursului organizat în data de 10.11.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr.21617/22.11.2021 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent treaptă profesională II  din cadrul Serviciului

Rezultatul final al concursului organizat în data de 10.11.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr.  21612/22.11.2021 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 10.11.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.21371/17.11.2021 REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 10.11.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr.   21370/17.11.2020 REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

Anunt concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești: 1 post de îngrijitoare si 1 post de muncitor calificat III (bucătar)

  A N U N Ţ                         Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Piteşti, Bld.Republicii, nr.117B, bloc D5B, parter, judetul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului De Ingrijire

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

  A N U N Ţ                 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Piteşti, Bld.Republicii, nr.117B, bloc D5B, parter, judetul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Ingrijire

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL  PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 20923/11.11.2021 REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea post contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL  PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 20960/11.11.2021 REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                    Anexa la Procesul Verbal nr. 20485/04.11.2021 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea  unui post contractual vacant de referent treaptă