Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 05.07.2022 pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                    Anexa la Procesul Verbal nr. 13025/28.06.2022 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 05.07.2022,  pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de asistent

Anunt concurs posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară

ANUNȚ             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Nr. 12087/17.06.2022 REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent,