Rezultatul final al examenului de promovare in grade si trepte profesionale-personal contractual- Serviciul de Asistenta Comunitara-05.12.2022

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Nr 23396/09.12.2022 REZULTATUL final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești –

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

JUDETUL  ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 23129/06.12.2022 REZULTATUL probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de